FaceBook

📢【GALAX 消費券優惠📑🏠】| 凳凳凳凳凳~早鳥預訂優惠💸GALAX 電競椅優惠🛍️

就黎到4月,最新$5,000消費券就到手🛍️

買啲咩野好呢🤔❓就等我地介紹比你啦🤗

GALAX 最新推出兩款人體工學電競椅💺,

從而打機打得舒服👾,贏都贏得輕鬆🏆GALAX GC-04 人體工學電競椅💺

由即日起於預訂GALAX GC-04 人體工學電競椅💺
即享早鳥限量優惠💲948(原價 : $1,688 )

📅預計產品派貨日期 : 4月1日起

GALAX GC-04 人體工學電競椅💺

👍🏻180° 可調節座椅靠背

👍🏻透氣且易於清潔的織物座椅和腰部支撐

👍🏻2D 可調節扶手

👍🏻傾斜機制

(接此查看 GALAX GC-04 電競椅)