FaceBook

[FLYHORSE.HK 飛馬網上電腦節 2021 呈獻] 窮砌大賽:簡介


電腦節因為疫情取消?唔緊要,今年我地有飛馬網上電腦節!相信大家都對窮砌大賽2077都有好多意見同諗法,另外都想知道每隊參賽者點施展渾身解數去做到 鬥平、鬥抵、鬥極限去砌一部電腦出黎。不如大家根據下面連結去YouTube睇下每個參賽者對黎緊個比賽有乜睇法?

另外提提大家,9 號晚上 9 點 (星期六) 就會直播同大家見面, 到時記住留意林仔同 VAN 仔既 YouTube Channel 啦!

同場加映,飛馬網上電腦節送禮活動開始左啦,想贏到 (獎品) 就去飛馬電腦 Facebook 指定 Post 留言參加啦。如果你唔想錯過關於我地飛馬電腦節嘅資訊,就要記得讚好,追蹤同埋咁多條 LINK 入面既 YouTuber 同埋 Creator 啦。

https://linktr.ee/flyhorse.hk


比賽規則
 1. 是次比賽以分組競賽作為比賽模式,共有兩小組進行競賽。
 2. 本次活動共有八位參賽者,而參賽者將隨預設名單分配到相應組別
 3. 本次活動沒有固定預算,而每一元花費會計算一分,以最低得分小組勝出。
 4. 每小組會被要求組裝完成一部桌上電腦(必須具有機箱),然後接受指定項目的跑分測試。
 5. 每項跑分成績將影響得分,而不能達到最低跑分要求會按比例罰分。
 6. 而活動進行中購買電子零件以外的花費亦納入競賽預算當中,如交通及膳食費用等。
 7. 活動進行當中,所有參賽者均不得使用私家車代步。
 8. 比賽進行中,各參賽者不能運用其個人影響力以獲取較低購買零件價格。
 9. 比賽評分模式為預算比較和軟件跑分,而其選擇和設定如下:

  CYBERPUNK 2077

  影像設定為 Medium 1080p,光線追蹤 關閉
  每秒顯示幀數(FPS)最低要求為 60,每低 1 FPS會懲罰50分數
  若平均FPS低於40的話,則會被取消資格

  CINEBENCH R15 (CPU性能測驗)
  以較高得分小組為贏出
  贏出此項目跑分的小組可獲獎勵100分

  3D Mark Fire Strike (GPU性能測驗)
  以較高得分小組為贏出
  贏出此項目跑分的小組可獲獎勵100分

  AIDA64 Cache and Memory Benchmark (RAM性能測驗)
  分別計算 Memory 的 Read , Write , Copy 的跑分
  贏出此項目跑分的小組可獲獎勵100分

 10. 飛馬電腦會為每小組提供:
  鍵盤, 滑鼠, 顯示屏, 作業系統 (Windows) 的安裝手指, 預先安裝跑分程式的硬碟