Klevv CRAS X RGB Series DDR4 3600 MHz 16GB (8GB x 2)

Klevv CRAS X RGB Series DDR4 3600 MHz 16GB (8GB x 2)

Klevv
價格:
$880
貨號:
KL-RM-KD48GU880-36A180X
代理:
Felton

產品描述


產品規格

規格288 Pin DDR4 無緩衝記憶體 (U-DIMM)
容量組合8GB(8GB x1)/ 16GB(16GB x1, 8GB x2)/ 32GB(16GB x2)
速度/延遲時序/ 運行電壓
  • 3200 16 - 18 - 18 - 38 @1.35V
  • 3600 18 - 22 - 22 - 42 @1.35V
尺吋(L) 133.5 x (W) 51 x (H) 8mm
保固聲明終身有限保固

訂購資訊

速度容量產品型號EAN碼
32008GB (8GB x1)KD48GU880-32A160W4895194965886
16GB (16GB x1)KD4AGU880-32A160W4895194965893
16GB (8GB x2)KD48GU880-32A160X4895194956969
32GB (16GB x2)KD4AGU880-32A160X4895194956983
360016GB (8GB x2)KD48GU880-36A180X4895194965978
32GB (16GB x2)KD4AGU880-36A180X4895194965985